Privacy statement

GE Artesia verwerkt persoonsgegevens van natuurlijke personen met wie de onderneming een cliëntrelatie heeft onderhouden en van natuurlijke personen in hun hoedanigheid van bestuurder, vertegenwoordiger of werknemer van rechtspersonen met wie de onderneming een cliëntrelatie heeft onderhouden. Bij de verwerking van persoonsgegevens richt GE Artesia zich naar de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen.

Deze Gedragscode, opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken en het Verbond van Verzekeraars, en een toelichting op de Gedragscode kunt u vinden op de website van de NVB.

Persoonsgegevens worden door GE Artesia uitsluitend gebruikt voor de in de Gedragscode omschreven doelen. Persoonsgegevens worden slechts doorgegeven aan andere onderdelen van General Electric met inachtneming van de toepasselijke privacy wet- en regelgeving en BCR.

GE Artesia maakt gebruik van de mogelijkheid telefoongesprekken elektronisch vast te leggen, daarnaast wordt op de locatie van GE Artesia gebruik gemaakt van cameratoezicht; e.e.a. in overeenstemming met de voorwaarden genoemd in de Gedragscode.

De betrokkene van wie persoonsgegevens door GE Artesia zijn vastgelegd, heeft recht op inzage, correctie, wijziging of verwijdering van zijn gegevens. Hiervoor kunt u contact opnemen met GE Artesia, afdeling Juridische Zaken, Postbus 274, 1000 AG Amsterdam.

Het Privacy Statement kan worden aangepast wanneer nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.


‘Cookies’

Wij gebruiken cookies op onze website zodat u van de website een efficiënt gebruik kunt maken en om onze dienstverlening aan u te kunnen verbeteren. Meer informatie over cookies vindt u hier. Wanneer u op onze website blijft, stemt u in met het gebruik van cookies.

Contact

Contact

 Vraag het ons