Disclaimer

De informatie op deze website is alleen bedoeld als leidraad bij zaken die de belangstelling hebben van personen die deze pagina’s lezen en/of gebruiken. Er wordt geen garantie geboden ten aanzien van de volledigheid, nauwkeurigheid of actualiteit van de informatie, noch wordt enige expliciete of impliciete aansprakelijkheid in welke vorm dan ook aanvaard, inclusief maar niet beperkt tot garanties met betrekking tot prestatie, bruikbaarheid of geschiktheid voor bepaalde doeleinden. Niets op deze website kan op enigerlei wijze als vervanging dienen voor het onafhankelijke onderzoek en het gezonde technische en zakelijke oordeel van de lezer van deze pagina’s.

Op de informatie op deze pagina’s is Nederlands recht van toepassing. De informatie mag alleen vanuit andere rechtsgebieden worden benaderd voor eigen risico van de persoon die de informatie benadert.

Waarschuwing

Computer virussen kunnen worden verspreid via email of internet verkeer. Hoewel wij redelijke voorzorgen hebben genomen om te zorgen dat er geen virussen aanwezig zijn op deze site, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door een virus in een e-mail bericht c.q. een bezoek aan onze site.

E-mail verkeer / internet verkeer is niet gegarandeerd veilig of foutloos; informatie kan worden onderschept, gecorrumpeerd, verloren, vernietigd, te laat of incompleet ontvangen of kan virussen bevatten.

Daarom kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor vergissingen en/of weglatingen die kunnen voorkomen in de inhoud van een bericht als een gevolg van e-mail verkeer c.q. bezoek aan onze site.

Contact

Contact

 Vraag het ons